Assassin's Creed® Chronicles: China

PS4《刺客信条编年史 中国》排行榜

白0 金0 银3 铜15 总18 点数315 2555人玩过 困难  10.65%完美
由于该游戏游玩的人数太多,筛选功能暂时关闭
1

gongding

15-04-26 9:06 pm
3.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
2

Makotomita

15-04-26 10:14 pm
2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
3

PowerPyx

15-04-27 6:30 am
6.3天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
4

skybladex

15-04-27 6:54 am
3.7天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
5

Atsira

15-04-27 1:06 pm
4.3天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
6

WJKloveMiki

15-04-27 3:10 pm
2.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
7

Rebebop78

15-04-27 10:41 pm
4.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
8

PerfectLiang

15-04-28 9:50 pm
4天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
9

OsirloHK

15-04-29 12:05 am
5天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
10

khiiroxas2006

15-04-30 5:09 pm
3.9天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
11

sh-rifleman

15-04-30 10:51 pm
7.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
12

DSL1009

15-05-01 12:17 am
4.6天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
13

Setsuka_Duki

15-05-01 12:33 am
7.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
14

fremont_hk

15-05-01 10:24 am
6.4天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
15

Aroes_Litvyak

15-05-01 11:44 pm
4.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
16

Love-Yura

15-05-02 2:57 pm
10天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
17

Myoujinmon

15-05-02 2:59 pm
8.8天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
18

terry-loveml-

15-05-02 9:52 pm
7天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
19

Preiya

15-05-02 10:23 pm
3.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
20

HJayW

15-05-03 3:41 pm
5.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
21

Gotenwjx19910815

15-05-04 5:23 pm
7.8天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
22

lll11lll17lll28

15-05-04 9:22 pm
9天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
23

xiao5kneil

15-05-05 6:43 pm
10.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
24

joker414818

15-05-06 12:21 am
4.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
25

je7ff

15-05-06 3:04 pm
12.8天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
26

SGCG556

15-05-06 11:01 pm
2.9天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
27

nightelord

15-05-07 11:33 pm
13.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
28

el_Narsil

15-05-09 4:44 pm
15.9天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
29

DaFaXueYuan

15-05-09 7:56 pm
3.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
30

lin_tao

15-05-09 8:45 pm
16天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
31

Arashi0116

15-05-10 5:15 pm
16.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
32

pain1206

15-05-10 5:38 pm
2.8天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
33

happybo123

15-05-12 12:12 am
2.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
34

CodeN427-_-

15-05-12 12:48 am
2.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
35

zxcsfsnow

15-05-13 12:22 am
8.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
36

a0927636538

15-05-13 8:13 pm
8天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
37

xiaoheiyan

15-05-14 12:05 am
100%
白0 金0 银3 铜15
38

youziKING

15-05-14 12:08 am
11.6天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
39

kenegg171706

15-05-14 5:47 pm
19.8天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
40

jinye_miyu

15-05-16 1:17 pm
5.9天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
41

GuanXue220

15-05-18 3:08 am
24.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
42

SingGuang

15-05-19 1:04 am
5.9天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
43

alexpad_cn

15-05-23 8:13 pm
29.3天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
44

alex_300888

15-05-23 8:13 pm
29.3天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
45

sunbeyond

15-05-24 1:14 am
2.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
46

oxbo719

15-05-25 12:05 am
4.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
47

Buddyrat

15-05-25 12:41 pm
11.7天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
48

Sunry_HK

15-05-25 5:03 pm
1个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
49

Blade_Yu

15-05-29 9:40 pm
26.4天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
50

HYDE261112_HK

15-06-01 8:43 pm
1.3个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
51

hazukihayate

15-06-02 2:32 am
16.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
52

achen46

15-06-03 10:52 pm
1.4个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
53

zhuqilong

15-06-11 8:56 pm
10天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
54

shooter_12138

15-06-16 4:07 pm
5天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
55

Rider199071

15-06-24 11:36 pm
1.7个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
56

ooohxlooo

15-06-30 3:05 pm
4.9天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
57

gglyy

15-07-01 4:21 pm
16.3天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
58

trophyhunter_jin

15-07-05 12:54 am
2.3个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
59

seven_kingdoms

15-07-13 1:52 pm
14.9天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
60

Layla_24_17

15-07-20 11:52 pm
2.7个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
61

javalife_199

15-07-23 1:57 am
11.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
62

ASSissanRainy

15-07-29 9:09 pm
4.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
63

emozhou

15-08-11 5:55 am
3.7个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
64

Moruxin

15-08-16 11:46 am
6.8天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
65

jerry_ringer

15-08-19 5:56 pm
3.9个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
66

ArArAgI_GiN

15-08-19 9:12 pm
4.3天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
67

yuequ4869

15-08-20 8:14 pm
1.4天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
68

ioymydog

15-08-28 9:47 am
11.8天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
69

Again_dm1204

15-08-29 12:25 pm
4.1个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
70

potatoaimer_

15-10-10 11:53 pm
5.6个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
71

lyp173000

15-10-11 3:20 am
6天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
72

cryss702

15-10-20 9:23 pm
2.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
73

lxywin2015

15-10-22 11:26 pm
19.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
74

cedar_1876

15-10-24 10:00 pm
15.3天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
75

felixmtlau

15-10-27 6:19 pm
5.8个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
76

charhzr

15-11-19 11:38 pm
3.6个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
77

SunriseFantasy

15-12-06 9:54 am
21.8天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
78

Volkswagen36

15-12-14 1:14 pm
1.9天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
79

volkswagen_r50

15-12-14 1:14 pm
100%
白0 金0 银3 铜15
80

yhqshr

15-12-19 9:44 am
6.7天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
81

ajcohen_cn

15-12-19 2:20 pm
5.8天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
82

ximenjerry

15-12-19 7:19 pm
7.5个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
83

DSN1985

15-12-21 9:02 pm
8.1个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
84

fyaijrd213

16-01-19 5:07 pm
9个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
85

Ian-cy

16-02-11 11:10 pm
5.3天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
86

yzhu307

16-02-12 3:27 pm
4天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
87

chr0m3eb0ny

16-02-13 6:19 pm
1.4个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
88

lingxingshanshan

16-02-15 4:37 am
4.4天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
89

l305574905

16-02-17 9:06 pm
8.3天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
90

tommy_37

16-02-18 6:12 pm
3.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
91

LuckerSC

16-02-19 11:07 am
5.7天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
92

winteryang

16-02-20 2:34 am
2.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
93

IGfiend

16-02-21 1:12 pm
5.9天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
94

dongdong803

16-02-26 10:47 am
10.2个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
95

brazenman

16-02-26 10:57 am
1.4个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
96

tangwenjun_930

16-02-27 8:07 pm
19.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
97

Starfield_X

16-02-27 10:26 pm
11.3天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
98

jyxiaojybravo

16-03-02 9:55 pm
7天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
99

shuanghuachun

16-03-05 8:42 pm
14.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
100

paulhuang0607

16-03-05 10:22 pm
6天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
101

Salonbus828

16-03-15 7:38 pm
10.2个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
102

bigpig00002

16-03-16 12:41 am
19.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
103

uyllin

16-03-20 9:31 pm
25天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
104

Snake_1982-JpY

16-04-03 9:49 pm
15.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
105

danielviki

16-04-04 8:12 pm
11.5个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
106

Alveelsera

16-04-05 3:37 am
1.4个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
107

tohnoseika

16-04-09 1:14 pm
11.7个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
108

szyfFHC

16-04-10 2:15 am
10.2个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
109

EricVoV

16-05-08 6:02 pm
4.6个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
110

XiaoweiEldy

16-05-29 10:47 pm
5.5天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
111

wodeaiya

16-05-31 5:27 pm
1.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
112

aptxhnz

16-06-02 9:22 pm
2.1天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
113

natlin

16-06-19 4:23 pm
4个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
114

Grainwind

16-07-03 12:04 pm
1.2年总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
115

wenxin520

16-07-24 4:25 pm
5.6个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
116

gbd88handsome

16-07-25 10:26 pm
8.8天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
117

yuershang

16-07-30 12:21 pm
6.9天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
118

snhk9032

16-08-10 11:19 pm
5.6个月总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
119

laes9210

16-08-12 4:52 pm
1.8天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
120

unused_toy

16-08-26 12:56 am
9.2天总耗时
100%
白0 金0 银3 铜15
T